Praktický lékař pro dospělé

MediAux s.r.o.
MUDr. Marcela Šašková
2. patro
Přijímáme nové pacienty
tel: 777 778 123
email: ordinace@drsaskova.cz
web: drsaskova.cz

Pondělí 07:30 - 12:30 ambulance 13:00 - 18:00 pouze pro objednané
Úterý 07:30 - 13:00 ambulance
Středa 07:30 - 12:30 ambulance 13:00 - 15:00 pouze pro objednané
Čtvrtek 07:30 - 13:00 ambulance
Pátek 11:00 - 13:00 pouze pro objednané
Praktik Parnik s.r.o.
MUDr. Martina Adamovičová
praktický lékař pro dospělé
přízemí
V případě ,že se nemůžete dovolat, napište email. adam.praktik@ seznam.cz
tel: 281 918 812, 720 551 371
email: adam.praktik@seznam.cz

Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 18:00 pouze objednaní
Úterý 07:00 - 11:00 11:00 - 12:00 pouze objednaní
Středa 08:00 - 12:00 12:00 - 14:00 pouze objednaní
Čtvrtek 08:00 - 12:00 12:00 - 14:00 pouze objednaní
Pátek 08:00 pouze objednaní
Příjem posledního pacienta 30 min před koncem ordinační doby
Přijímáme nové pacienty.
MUDr. Olga Götzingerová
praktický lékař pro dospělé (internista)
4. patro
16.+30.6.2023 ordinace zavřená, dovolená. děkuji za pochopení. Zástup upřesníme.
tel: 281 911 727

Pondělí 07:30 - 13:00 13:00 - 14:00 objednaní pacienti
Úterý 07:30 - 13:00 13:00 - 14:00 objednaní pacienti
Středa 07:30 - 13:00 13:00 - 14:00 objednaní pacienti
Čtvrtek 13:30 - 18:00 12:30 - 13:30 objednaní pacienti
Pátek 07:30 - 12:00 12:00 - 13:00 objednaní pacienti
Interní vyšetření bude provedeno jen po předchozím objednání pacienta.
Nepřítomnost 16.6.2023 - 16.6.2023
16.6. ordinace zavřená, dovolená. Děkuji za pochopení
Nepřítomnost 30.6.2023 - 30.6.2023
30.6. ordinace zavřená, dovolená. Děkuji za pochopení
ProfiPLD spol. s.r.o.
MUDr. Zuzana Pertlíčková
3. patro
web: www.pertlickova.cz

Pondělí 07:30 - 11:00 11:00 - 14:30 pouze pro objednané
Úterý 07:30 - 11:00 11:00 - 12:00 pouze pro objednané
Středa 07:30 - 11:00 11:00 - 12:00 pouze pro objednané
Čtvrtek 07:30 - 11:00 11:00 - 18:00 pouze pro objednané
Pátek 07:30 - 11:00 11:00 - 12:00 pouze pro objednané
MUDr. Engelmann praktický lékař s.r.o.
MUDr. Vojtěch Engelmann
praktický lékař pro dospělé, lasertherapie + magnetotherapie
1. patro
Prosíme pacienty ,kteří byli v kontaktu s nakaženými virem Covid - 19, nebo mají příznaky onemocnění(teplota, potíže s dýcháním, kašel..) aby nás kontaktovali tel.
tel: 281 915 599

Pondělí 08:00 - 11:00 13:30 - 15:30 objednaní pacienti
Úterý 08:00 - 11:00 12:00 - 13:30 objednaní pacienti
Středa 13:00 - 16:00 17:30 - 18:30 objednaní pacienti
Čtvrtek 08:00 - 11:00 12:00 - 13:00 objednaní pacienti
Pátek 08:00 - 11:00 12:00 - 13:00 objednaní pacienti
Pořadí pacientů určuje lékař!
Příjem posledního pacienta 30 min. před koncem ordinační doby
Prosíme důrazně neobjednané pacienty, aby nechodili do ordinace v době pro objednané pacienty.
MUDr. Jitka Nováková s.r.o.
MUDr. Jitka Nováková
praktický lékař pro dospělé
1. patro
tel: 281 913 090, 774403014 - na SMS nereagujeme!!!
email: erecept@mudrnovakova.eu
web: www.mudrnovakova.eu

Pondělí 07:00 - 09:30 akutní 09:30 - 14:00 objednaní
Úterý 13:00 - 14:30 akutní 14:30 - 18:00 objednaní
Středa pouze pro zvané
Čtvrtek 13:00 - 14:30 akutní 14:30 - 18:00 objednaní
Pátek 07:00 - 09:30 akutní 09:30 - 13:00 objednaní
E-mail slouží pouze pro předepisování el. receptů na trvalou medikaci.