Praktický lékař pro dospělé

MediAux s.r.o.
MUDr. Marcela Šašková
2. patro, č. dveří 315
Přijímáme nové pacienty
tel: 777 778 123
email: ordinace@drsaskova.cz
web: drsaskova.cz

Praktik Parnik s.r.o.
MUDr. Martina Adamovičová
praktický lékař pro dospělé
přízemí, č. dveří 152
V případě ,že se nemůžete dovolat, napište email:
adam.praktik@ seznam.cz,
odběry přímo u nás v ordinaci
pondělí až čtvrtek 8:00-11:00
objednání na email:
adam.praktik@seznam.cz

tel: 281918812

720551371
email: adam.praktik@seznam.cz

Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 18:00 pouze objednaní
Úterý 07:00 - 11:00 11:00 - 12:00 pouze objednaní
Středa 08:00 - 12:00 12:00 - 14:00 pouze objednaní
Čtvrtek 08:00 - 12:00 12:00 - 14:00 pouze objednaní
Pátek 08:00 - 11:00 10:00 - 12:00 pouze objednaní
Příjem posledního pacienta 30 min před koncem ordinační doby
Dovolená naší ambulance 2.5.-3.5.2024 zástup MUDr. Nováková čtvrtek. 13-15:00 pátek 7-10:00
MUDr. Olga Götzingerová
praktický lékař pro dospělé (internista)
4. patro, č. dveří 528
Pátek 24.5.- lékař pouze do 10.30, děkuji za pochopení.
6.+7.6.2024- pouze sestra, zástup upřesníme. 14.+28.6. ordinace zrušena, děkujeme za pochopení.
Letní dovolená 15.-26.7.2024!!!!!!! Zástup předem upřesníme, Mudr. Komárková, polik. Vajgarská????
tel: 281 911 727

Pondělí 07:30 - 13:00 13:00 - 14:00 objednaní pacienti
Úterý 07:30 - 13:00 13:00 - 14:00 objednaní pacienti
Středa 07:30 - 13:00 13:00 - 14:00 objednaní pacienti
Čtvrtek 13:30 - 18:00 12:30 - 13:30 objednaní pacienti
Pátek 07:30 - 12:00 12:00 - 13:00 objednaní pacienti
Interní vyšetření bude provedeno jen po předchozím objednání pacienta.
Nepřítomnost 15.7.2024 - 26.7.2024
Letní dovolená, zástup upřesníme.
Nepřítomnost 6.6.2024 - 7.6.2024
V ordinaci pouze sestra, zástup upřesníme. Děkuji za pochopení
Nepřítomnost 14.6.2024 - 14.6.2024
Ordinace zrušena. Děkuji za pochopení.
Nepřítomnost 28.6.2024 - 28.6.2024
Ordinace zrušena. Děkuji za pochopení.
ProfiPLD spol. s.r.o.
MUDr. Zuzana Pertlíčková
3. patro, č. dveří 417
tel: 266 107 238
web: www.pertlickova.cz

Pondělí 07:30 - 11:00 11:00 - 14:30 pouze pro objednané
Úterý 07:30 - 11:00 11:00 - 12:00 pouze pro objednané
Středa 07:30 - 11:00 11:00 - 12:00 pouze pro objednané
Čtvrtek 07:30 - 11:00 11:00 - 18:00 pouze pro objednané
Pátek 07:30 - 11:00 11:00 - 12:00 pouze pro objednané
MUDr. Engelmann praktický lékař s.r.o.
MUDr. Vojtěch Engelmann
praktický lékař pro dospělé, magnetotherapie
1. patro, č. dveří 264
Prosíme pacienty ,kteří byli v kontaktu s nakaženými virem Covid - 19, nebo mají příznaky onemocnění(teplota, potíže s dýcháním, kašel..) aby nás kontaktovali tel.
tel: 281 915 599

Pondělí 08:00 - 11:00 13:30 - 15:30 objednaní pacienti
Úterý 08:00 - 11:00 12:00 - 13:30 objednaní pacienti
Středa 13:00 - 16:00 17:30 - 18:30 objednaní pacienti
Čtvrtek 08:00 - 11:00 12:00 - 13:00 objednaní pacienti
Pátek 08:00 - 11:00 12:00 - 13:00 objednaní pacienti
Pořadí pacientů určuje lékař!

Příjem posledního pacienta 30 min. před koncem ordinační doby

Prosíme důrazně neobjednané pacienty, aby nechodili do ordinace v době pro objednané pacienty.
MUDr. Jitka Nováková s.r.o.
MUDr. Jitka Nováková
praktický lékař pro dospělé
1. patro, č. dveří 238
tel: 281 913 090, 774403014 - na SMS nereagujeme!!!
email: erecept@mudrnovakova.eu
web: www.mudrnovakova.eu

Pondělí 07:00 - 09:30 akutní 09:30 - 14:00 objednaní
Úterý 13:00 - 14:30 akutní 14:30 - 18:00 objednaní
Středa pouze pro zvané
Čtvrtek 13:00 - 14:30 akutní 14:30 - 18:00 objednaní
Pátek 07:00 - 09:30 akutní 09:30 - 13:00 objednaní
E-mail slouží pouze pro předepisování el. receptů na trvalou medikaci.